ICM poskytuje pro zájemce základní sociální služby

10.04.2017

Součástí služeb ICM je také základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb.
Pomáháme zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytujeme kontakty na konkrétní organizace.
Nabízíme pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (Pedagogicko-psychologické poradny, Úřad práce...)

 

 

 

Fond budoucnosti Tandem